Addis Abeba (18.04.)
Sodo
Arsi Negele
Bahir Dar
Addis Abeba (27.04.)